Tre områden att beakta

När man väl beslutat sig för att investera i ett CAM-system kan det vara en bra idé att se över ett eget underlag för att fatta beslut kring. I ett sådant underlag ingår vanligen en kravspecifikation som beskriver de funktioner ni som användare söker.  Den listan kan bli lång med många egenskaper som ska uppfyllas men den kan även vara kort med endast ett fåtal nyckelegenskaper som ska uppfyllas av CAM-systemet. Vidare brukar man ha ett mer eller mindre exakt belopp som investeringen får kosta. Oftast tar man då bara med inköpspriset. Mer sällan ingår i kravspecifikationen några direkta krav och önskemål på den leverantör man slutligen väljer.

 Vi kan dela upp kravspecifikationen i tre delar

  • Tekniken
  • Ekonomin
  • Människa

Tyvärr hamnar ofta avsnittet Människa i skymundan av de två andra låt oss därför börja där.

När ni investerar i CAM-system är det just en investering ni står i begrepp att göra. Det ni köper ska återbetala sig ni ska bli mer lönsamma. Vi törs påstå att det blir ni inte om ni enbart ser på teknik och ekonomi. Människan bakom leverantören i kombination med er är de viktigaste framgångsfaktorerna. För att nå maximal effekt av investeringen är det mycket vikigt att ni som köpare är införstådda med att investeringen i sig inte löser någonting utan er egen insats. Ni ska vara beredda på att lära er ny teknik, ta till er de nya metoder som den nya tekniken ger er. Anpassa ert arbetssätt till de nya vägar som ny teknik innebär.  Som vi har beskrivit på annan plats i denna skrift är det en rad personer som berörs av CAM-systemet. Här kommer vi som leverantör in i bilden med den erfarenhet vi har från mängder av installationer av CAM-system. Vi tillför kunskap om hur ni bäst ska använda CAM-systemet samtidigt som vi hjälper er i processen att integrera med er verksamhet.

När ni väljer CAM-system är det därför av största vikt att leverantören har tillräklig kapacitet för att kunna överföra sin kunskap till er. Lika viktigt är att leverantören finns tillhands när ni behöver hjälp. För hjälp det kommer ni att behöva oavsett vilket CAM-system ni ser på så är det en komplex produkt, tro inget annat. Grunderna kan gå fort att lära sig men för att maximera effekten av CAM-systemet krävs utbildning i flera steg. Var därför noga med att leverantören erbjuder detta och inte försöker dölja behovet av utbildning. Ju mer ni kan om produkten desto mer tjänar ni på den. Säkerställ därför att leverantören har resurser att utbilda och supporta er såväl på distans som direkt på plats hos er.

Ta med i checklistan.

  • Hur många personer har leverantören som kan hjälpa mig med utbildning, support och anpassning?
  • Var har leverantören kontor?
  • Var kan jag få utbildning?

About Hexagon

Hexagon is a leading developer of software products servicing the woodworking, stone, and metal fabrication industries. As the world's largest provider of CAM software, Hexagon's brand portfolio includes a range of products across these industries.

_usuk it de hu pl se nl za cz sk jp kr cn no es