Varför investera i Edgecam ?

När man väl beslutat sig för att investera i ett CAM-system kan det vara en bra idé att se över ett eget underlag för att fatta beslut kring. I ett sådant underlag ingår vanligen en kravspecifikation som beskriver de funktioner ni som användare söker.  Den listan kan bli lång med många egenskaper som ska uppfyllas men den kan även vara kort med endast ett fåtal nyckelegenskaper som ska uppfyllas av CAM-systemet. Vidare brukar man ha ett mer eller mindre exakt belopp som investeringen får kosta. Oftast tar man då bara med inköpspriset. Mer sällan ingår i kravspecifikationen några direkta krav och önskemål på den leverantör man slutligen väljer.

 Vi kan dela upp kravspecifikationen i tre delar

  • Tekniken
  • Ekonomin
  • Människa

 

Tyvärr hamnar ofta avsnittet Människa i skymundan av de två andra låt oss därför börja där.

About Hexagon

Hexagon is a leading developer of software products servicing the woodworking, stone, and metal fabrication industries. As the world's largest provider of CAM software, Hexagon's brand portfolio includes a range of products across these industries.

_usuk it de hu pl se nl za cz sk jp kr cn no es