Edgecam 2015R1

Edgecam Workflow i 2015 R1


Med över 50 nya och förbättrade funktioner i den senaste versionen befäster Edgecam sin ledande position i CAM världen.

Waveform i svarvning, multitempo bearbetning, förbättrat gränssnitt, Workflow för trådgnist, är några av nyheterna som säkerställer användarnas konkurrenskraft.

Raf Lobato Vero’s Strategic Product Director berättar att de senaste två årens utveckling av waveform för grovfräsning nu ger vidare effekt i waveform för svarvning. Något som många inom tillverkningsindustrin efterlyst då denna teknik hjälper till att hålla nere kostnader. Det bekräftas av Rob Duncan från Linkham Scientific Instruments som berättar att de investerat i en ny flerfunktionsmaskin för att reducera kostnader. Rob tillägger att genom att använda Edgecam waveform för svarvning blir effekten ännu större.
”För oss är Edgecam ett viktigt verktyg i vilket vi använder de senaste förbättringarna för att säkerställa att vi får ut mesta möjliga av våra omfattande maskininvesteringar.”

Rough Waveform Turning: Edgecam waveform för grovbearbetning i svarv.
Baserad på succén waveform fräsning introduceras en helt ny svarvcykel, Rough Waveform Turning. Verktygsbanan behåller konstant belastning vilket tillåter högre skärdata samtidigt som verktygets livslängd ökar. På samma sätt som övriga svarvcykler har cykeln kontroll på ämne och eliminerar luftskär.

Multiple Setup Support: Multitempo bearbetning
Workflow förbättras genom multitempo hantering i både svarvning och fräsning. I korthet innebär det att en detalj med ämne och fixturer kan föras från ett tempo till efterföljande tempo. ”Det här en förbättring som ger användaren möjlighet att i en och samma CAM beredning inhysa flera tempon, på så sätt säkerställer vi att ämnet är associativt mellan tempon. En mycket stor förbättring.” Berättar Raf Lobato.

 

Themes – Ribbon Bar Customisation:
De menyer som är standard i Edgecam kan användaren själv anpassa och spara som ett tema ”Theme”. Användare kan på så sätt skapa sin helt egna meny med de kommandon som är lämpligast för uppgiften.  Genom att skapa flera Theme kan användaren utforma Edgecam för en rad olika moment. Theme kan exporteras för att användas av t.ex. kollegor i samma företag.

Edgecam Workflow Solids (EWS): Den integrerade solidmodelleraren
Flera nya kommandon har lagts till EWS. DXF och DXG filer kan importeras för att göra design arbetet snabbare och enklare. Både utvändig och invändig gänga kan skapas i EWS. Utöver det har tillkommit en rad med tidsbesparande kommandon som Copy/Move procedurer och möjligheten att skapa cirkulära arbetsplan.

Wire EDM:
Edgecam för programmering av trådgnist inkluderas på samma sätt som fräsning och svarvning i workflow. Full funktionalitet inklusive maskin simulering, ämneshantering och kross sektionering.

Turning on Milling Machines: Svarvning i fräsar
En helt ny maskintyp introduceras för att stödja den allt vanligare metoden att svarva i en fräs. Full maskinsimulering ingår så att verktygsbanor kan verifieras innan de skickas till maskinen.

Picking 3D Faces:
Fräscyklerna - Parallel Lace, Constant Cusp, Rest Finishing och Pencil Mill har alla förbättrats genom att de stödjer ‘direct picking‘, det innebär att enskilda ytor och plan kan väljas för bearbetning utan att skapa begränsningar. Med detta så är hela modellen skyddad för kollisioner. Raf Lobato förtydligar att reducera behovet att skapa begränsningar är en av nycklarna till att göra Edgecam snabbare och mer intuitiv att använda.

Ny Engraving Cycle:
Den nya cykeln ‘Engraving Cycle’, gör att komplexa geometrier kan formas och att tex konstverk kan bearbetas.  Genom ’direct picking’ kan cykeln bearbeta många olika entiteter med fyra olika strategier.

 

Sortera Profiling och Roughing:
Både grovfräs och profilcykeln har kompletterats med en funktion för att optimera verktygsbanan. Det ger användaren större kontroll över verktygets rörelser och ger betydande möjlighet att minimera onödiga verktygsrörelser genom att styra i vilken ordning olika områden ska bearbetas.

Raf Lobato avslutar med att konstatera.“Med multitempo bearbetning, waveform i svarvning, gravyr, ’direct picking’ och trådgnistning finns det betydande värden för alla i Edgecam 2015R1.

Edgecam utvecklas av Vero Software Ltd med huvudkontor i England.
Vero ägs av Hexagon AB.


I de fall Ni önskar ytterligare information står vi gärna till tjänst med detta.


Edge Technology AB | 0224-370 50 | www.edgetech.se
Vi skapar tid och rum

 

 

Edgecam 2014 R1 - Workflow har blivit ännu snabbare

Edgecams omvälvande metodik inom CAM världen har redan blivit ännu snabbare. Workflow är redan känt för att möjliggöra skapandet av verktygsbanor på kortare tid än någonsin tidigare och nu baserat på feedback från användarna, har en mängd förbättringar gjorts i den senaste utgåvan - Edgecam 2014 R1. Framför allt inom de två moment som handlar om orientering av arbetsstycke och hantering av ämnen och fixturer.  Förbättringar som sparar tid och ger användaren mer kontroll.

Workflow är utvecklad för att ge de producerande verkstäderna lägre kostnader och högre kvalitet samtidigt som ledtiderna kortas ned genom direkt tillgång till Edgecams accelererade verktygsbaneteknik.

En identifierad Feature kan av användaren interaktivt väljas ut för bearbetning. Användaren kan besluta vilken form av bearbetning som ska utföras, grov, fin, eller både och. Det ger användaren full kontroll över bearbetningsordningen så att han eller hon kan styra hur och var och när den automatiska beredningen ska tillämpas.

 

Fixturer

Fixturhanteraren har kompletterats för att hantera chuckar och spännhylsor som kan användas för fräsning och svarvning.  En ytterligare tidsbesparing ges i det att fixturhanteraren automatiskt filtrerar giltiga och ogiltiga fixturer baserat på komponent-storlek, i detta ingår dynamisk placering med förhandsgranskning innan användaren väljer fixtur.

Det ingår ett antal förbättringar i de olika metoder för bearbetning som Edgecam erbjuder i denna version 2014R1. En av dessa är en helt ny fasfräsningscykel. En helt ny cykel med stöd för såväl 2D som 3D bearbetning av faser. Den automatiska gradningen av kanter reducerar den totala tiden genom minskat behov att preparera geometrier före bearbetning. Fullt stöd för radiekompensering liksom 3D fasning.

Stöd för 3D kompensering, cykler för bearbetning av former har utökats med stöd för att hantera kompensering av verktygs slitage vid bearbetning av 3D modeller. Detta ger större precision och kontroll på komponenter med snäva toleranser.

Ytterligare förbättringar i att förenkla för användaren finner vi i en helt ny markör för CPL.  Nu markerad med färgkodade axlar och vridningsaxlar. De mycket uppskattade illustrationerna som introducerades i ett par cykler i version 2013R2 har utökats till även omfatta cykler som grov och finsvarvning. Illustrationerna är en god hjälp för alla användare inte minst de som är nya eller använder Edgecam mer sällan, då de på ett pedagogiskt sätt visar användaren vad de olika valmöjligheterna betyder.

 

Anpassning

Dessutom introducerar Edgecam 2014 R1 ett interaktivt redigeringsverktyg för omkonstruktion av standardiserade dialogrutorna. Genom att ”maska” gränssnittet får användaren en möjlighet att själv välja vilka dialogrutor som ska visas. Användaren kan på så sätt skapa sina helt egna unika cykler.

 

Mobil

Delar av Edgecam är i och med 2014R1 mobilt. De nya Live Job Reports är utformad för att vara enkel och snabb för den användare som använder standard inställningar. Live Job Reports är den del i Edgecam som hanterar det en del kallar ställblad. Det vil säga information om verktyg, fixturer med mera nödvändiga för att kunna köra ett jobb i en NC-maskin på ett korrekt sätt. Live Job Reports är standard i alla Edgecam det innebär att samtliga användare av Edgecam har ett komplett system för hantering av verktyg och fixturer inkluderat. Live Job Repors mycket kraftfullt för de användare som vill skräddarsy den. Prestanda är detsamma med både små och stora databaser som med lätthet hanterar tusentals verktyg och verktygssatser. Eftersom denna funktion körs i en webbläsare, kan detta göras i flera olika miljöer såsom, PC, mobiltelefon eller pekplatta. Det vill säga för användaren blir det mycket enkelt att nå dessa ställblad utan behov för utskrifter.

 

Part Modeler

Part Modeler som Edge Technology inkluderar i alla Edgecam leveranser har förbättrats så att radier ”fillet radii” identifieras på importerade CAD modeller och blir redigerbara. Detta är ytterligare ett moment som underlättar och kortar tiden för beredning av jobb som ska köras i NC maskiner.  Med hänsyn till den i version 2013R2 introducerade nyheten att Part Modeler som standard inkluderar samtliga CAD interface som tidigare var optioner, ger denna möjlighet till efterföljande redigering stora tidsvinster för användaren.  Ytterligare en nyhet i Part Modeler är avancerade möjligheter att skapa former med loft och sweep kommandon.

 

Vi står gärna till tjänst med ytterligare information om Edgecam.


Edge Technology AB | 0224-370 50 | www.edgetech.se
Vi skapar tid och rum

There are no scheduled upcoming events.

 

About Hexagon

Hexagon is a leading developer of software products servicing the woodworking, stone, and metal fabrication industries. As the world's largest provider of CAM software, Hexagon's brand portfolio includes a range of products across these industries.

_usuk it de hu pl se nl za cz sk jp kr cn no es