Edgecam Wave Form Fräsning

 

Edgecam skapar smarta verktygsbanor

Edgecam Wave Form fräsning är en integrerad funktionallitet i Edgecams grovfräscykel. Till skillnad från många andra system är det inte en eller flera separarta cykler. I Edgecam är funktionen integrerad som en intelligent del av grovfräsningscykeln. Med enkla och intuitiva dialoger blir det mycket enkelt och flexibelt för användare att utifrån aktuell bearbetningssituation avgöra vilken bearbetningsstrategi som är mest lämplig. 

Det innebär att en modifiering eller justering av en redan gjord bearbetning kan göras mycket snabbt och enkelt. Inget krångle med att ta bort en cykel och lägga till en annan utan man modifierar i en och samma cykel. 

Edgecam gör det enklare att programmera.

About Hexagon

Hexagon is a leading developer of software products servicing the woodworking, stone, and metal fabrication industries. As the world's largest provider of CAM software, Hexagon's brand portfolio includes a range of products across these industries.

_usuk it de hu pl se nl za cz sk jp kr cn no es