Tool Store - verktygsdatabas

Verktyg -  material - skärdata

För att programmera en NC-maskin krävs i regel en stor mängd med data som handlar om material, verktyg och skärdata. Det är data som dessutom är under ständig förändring då leverantörer av såväl verktyg som material kommer med nyheter kontinuerligt. Verktyg för skärande bearbetning utvecklas ständigt för att ge användaren bättre och effektivare bearbetning, denna utveckling gör det helt nödvändigt att man som programmerare har fullt klart för sig vilka verktyg som ska användas för respektive operation. 

För att underlätta arbetet med att hålla dessa data uppdaterade ingår i alla Edgecam en databas (SQL). I denna databas lagras information om de skärande verktygen, materialen och de kombinerade skärdata.

I alla Edgecam ingår ett verktygsbibliotek som ger detta stöd. I Toolstore lagras information om verktygen och de olika material som dessa verktyg ska bearbeta i. Tydlig överblick över tillgängliga verktyg och deras specifikationer inklusive visualisering av verktyget.

Likaså ger databasen mycket god överblick över vilka verktyg som ingår i de olika operationerna. Det är mycket enkelt att se till exempel vilka verktyg som ingår i ett visst jobb eller i vilka jobb ett verktyg används. Väldigt tidsbesparande till exempel när en ny sort ska introduceras i produktionen.

 

About Hexagon

Hexagon is a leading developer of software products servicing the woodworking, stone, and metal fabrication industries. As the world's largest provider of CAM software, Hexagon's brand portfolio includes a range of products across these industries.

_usuk it de hu pl se nl za cz sk jp kr cn no es