Bearbetning av CAD modeller

Edgecam Solid Machinist 

Edgecam är utvecklat för optimal programmering av CNC maskiner. Underlaget för programmeringen är ofta en detalj skapad i något CAD system. Det vanligaste idag är en solid modell dvs en komplett 3D modell av den detalj som ska tillverkas.

För att underlätta och säkerställa bearbetningen är Edgecam utvecklat så att en modell från de flesta på marknaden förekommande CAD systemen kan bearbetas direkt utan något behov för översättning. Det vill säga man undviker helt de problem som alla export-import förfaranden medför. 

Edgecam identifierar detaljens egenskaper utifrån ett bearbetnings perspektiv.

All bearbetning sker därefter med assocoativitet det vill säga en uppdatering av en modell slår igenom på en gjord beredning. Det ger mycket stora fördelar och tidsvinster inte minst vid utveckling av nya detaljer, prototyper då modifieringarna av CAD modellen kommer tätt.

 

 

 

About Hexagon

Hexagon is a leading developer of software products servicing the woodworking, stone, and metal fabrication industries. As the world's largest provider of CAM software, Hexagon's brand portfolio includes a range of products across these industries.

_usuk it de hu pl se nl za cz sk jp kr cn no es